150 rocznica urodzin Korfantego

W dniu 20 kwietnia Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” na zaproszenie Miasta Katowice wystąpił podczas uroczystości z okazji 150 rocznicy urodzin Korfantego pod Pomnikiem Wojciecha Korfantego w Katowicach.