• Sala kominkowa

Spotkanie z Mikołajem

Już 5 grudnia 2017 r. zapraszamy na spotkanie z Mikołajem!

Czytaj dalej

Spotkanie z piosenką patriotyczną

16 listopada 2017 roku o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie z piosenką patriotyczną. W trakcie spotkania Uczestnicy mieli okazję posłuchać wspaniałych prezentacji pieśni i wierszy patriotycznych, m. in. „Biały krzyż”, „Prząśniczka” czy „Przemówienie Piłsudskiego”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

Czytaj dalej

Certyfikat ECDL

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie
przygotowującym do egzaminu ECDL.

Na pierwsze zajęcia zapraszamy
w poniedziałek, 20 listopada, na godzinę 17:00.

ECDL, czyli Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, to certyfikat, który potwierdza umiejętności obsługi komputera w jego najbardziej popularnych obszarach – systemu Windows, internetu oraz pakietu Office. W trakcie zajęć Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi. Systematycznie wykonywane ćwiczenia będą zakończone próbnym testem, który pozwoli samodzielnie określić poziom opanowania danego materiału. Osoby zainteresowane będą mogły przystąpić do właściwego egzaminu ECDL, uzyskując międzynarodowe potwierdzenie posiadanych umiejętności. W trakcie zajęć Uczestnicy będą pracować na systemie Windows 10 oraz pakiecie MS Office 2016. Dla chętnych możliwe będzie realizowanie alternatywnego programu nauczania – realizacja tych samych treści przy wykorzystaniu pakietu OpenOffice (nie objętego docelowym certyfikatem).

 

Czytaj dalej

Piosenka patriotyczna

Czytaj dalej

Hiszpania 2017

Zespół Pieśni i Tańca Tysiąclatki działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach w czasie wakacji nie odpoczywał, tylko dumnie reprezentował Polskę na międzynarodowym festiwalu w Hiszpanii.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Czytaj dalej