A virtual trip to London and a board game on the topic ,,Animals”

Hello! How are you?

Today, I’d like to take you on a virtual trip to London. Below, you will find a translation of the tapescript of the film.

Dzisiaj chcę was zabrać na wycieczkę wirtualną do Londynu. Poniżej znajdziecie tłumaczenie zapisu nagrania.

This is London

https://www.youtube.com/watch?v=P2WQBD6nNY4

tapescript – zapis i tłumaczenie nagrania

 • Hi! I’m Emily. Cześć! Jestem Emily!
 • I’m in London with my brother Max and my mam and dad. Jestem w Londynie z bratem Maxem, mamą i tatą.
 • We don’t live in London – we’re sightseeing. Nie mieszkamy w Londynie – zwiedzamy.
 • London is the capital city of the United Kingdom. Londyn jest stolicą Zjednoczonego Królestwa.
 • It’s very big and there are a lot of things to see. Jest bardzo duży i jest tam dużo rzeczy do zobaczenia.
 • Can we get a taxi? Możemy wziąć taksówkę?
 • No, not today. Nie, nie dzisiaj.
 • We’re going to get the bus. Pojedziemy autobusem.
 • Well, let’s get that one, it goes near Buckingham Plalace. Pojedźmy tym, jedzie obok Pałacu Buckhingham.
 • Emily, do you want to buy the tickets? Emily, chcesz kupić bilety?
 • Yes, please. Tak, proszę.
 • Hello , can I have 4 tickets, please? Dzień dobry, proszę 4 bilety.
 • How many children? Dla ilu dzieci?
 • Two children and two adults, please. Proszę dla 2 dzieci i 2 dorosłych.
 • That’s £40, please. 40 funtów proszę.
 • Thank you. Dziękuję.
 • Let’s sit upstairs! Usiądźmy na górze.
 • There are a lot of famous shops in London. W Londynie jest dużo znanych sklepów.
 • Harrods is a big department store. Harrods to duży dom handlowy.
 • Hamleys is a toy shop. Hamleys to sklep z zabawkami.
 • Oxford street and Picadilly Circus are very bysy. Ulica Oxford i plac Picadilly Circus są bardzo zatłoczone.
 • That’s Buckingham Palace. To Palac Buckingham.
 • The Queen lives there. Królowa tam mieszka.
 • Nelson’s column is a famous monument in Trafalgar Square. Kolumna Nelsona to znany pomnik na Placu Trafalgar.
 • Trafalgar Square is in the middle of London. Plac Trafalgar jest w centrum Londynu.
 • Dad, where are we going now? Tato, gdzie teraz idziemy?
 • We’re going to the London Eye. Idziemy na London Eye.
 • Where is the London Eye? Gdzie jest London Eye?
 • I’m not sure. Nie jestem pewien.
 • Excuse me, is the London Eye near here? Przepraszam, czy London Eye jest w pobliżu?
 • Yes, it is. You go straight on. Turn right. Go over the bridge. Then it’s on your left. You can’t miss it.
 • Tak. Proszę iść prosto i skręcić w prawo. Przejdźcie most. To jest po lewej stronie. Nie można go nie zauważć.
 • Thank you. Dziękuję.
 • Let’s go! Chodźmy!
 • Emily, look, there it is! Emily, patrz, tam jest.
 • That’s the London Eye! Oto London Eye!
 • WOW
 • Come on! Chodźmy!
 • The London Eye is a big wheel! London Eye to duży diabelski młyn/koło!
 • It’s 135 metres high. Ma 135 metrów wysokości.
 • You can see all of London from the top. Możesz zobaczyć cały Londyn z góry.
 • Look! There’s the Houses of Parliament and Big Ben! Patrzcie! To siedziba parlamentu i Big Ben.
 • Most people in London think Big Ben is the name of the tower. Większość ludzi w Londynie sądzi że Big Ben to nazwa wieży.
 • But really it’s the name of the bell inside the tower. Ale w rzeczywistości to nazwa dzwonu w środku.
 • The bell is very loud. Ten dzwon jest bardzo głośny.
 • The Prime Minister and the government work in the Houses of Parliament. Premier i rząd pracują w siedzibie parlamentu.
 • I can see Buckingham Palace! And that’s Green Park next to the palace. Widzę Pałac Buckingham. A to Zielony Park obok pałacu.
 • Can we go on the boat, please? Czy możemy pojechać łodzią?
 • Of course, we’re going on a boat next. Oczywiście pojedziemy łodzią. To będzie następne.
 • There are a lot of bridges over the River Thames in London. Nad Tamizą jest dużo mostów.
 • There are a lot of boats, too. Jest również dużo łodzi.
 • Hi there! Two adults, two children, please. Thank you very much. Dzień dobry! Dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Dziękuję bardzo!
 • You can see interesting places from the boat. Możemy zobaczyć interesujące rzeczy a łodzi.
 • Is that a castle? Czy to zamek?
 • That’s the Tower of London. To Wieża Tower.
 • Is that London Bridge? Czy to Most Londyński?
 • No, that’s Tower Bridge. It’s next to the Tower of London. Nie, to jest Tower Bridge. Obok Wieży Tower.
 • This is cool. Spoko/świetny.
 • What a great day. Co za wspaniały dzień.
 • Yeah, I love London! Tak. Uwielbiam Londyn.
 • Me too, but I’m tired now. Ja też, ale jestem zmęczona.
 • Let’s get the tube to the train station. Jedźmy metrem do stacji.
 • Who’s got the tube map? Kto ma mapę metra?
 • I have. We’re here and the train station is here. Ja mam. Jesteśmy tutaj, a stacja tutaj.
 • Ok. Come on. Dobrze, Chodźmy.
 • Let’s go home then. W takim razie jedźmy do domu.
 • What is it? Co to?
 • A sightseeing bus. Autobus wycieczkowy/ do zwiedzania.

For younger students, I’ve made a board game on the topic – Animals.

Dla młodszych zrobiłam grę planszową z tematu ,,Zwierzęta”.

Jak widzicie na zdjęciu – jest to gra wykonana na kartce papieru z użyciem naklejek i wyciętych obrazków przedstawiających zwierzęta. Zasady gry są wam na pewno znane, ponieważ graliśmy na zajęciach w różne gry planszowe. Rzucamy kostką do gry. Jeżeli wypadło na przykład 5 oczek, przesuwamy się pionkiem o 5 pól. Stanęliśmy na polu przedstawiającym papugę. Mówimy więc: It’s a parrot. Starsi wychowankowie tworzą bardziej rozbudowane wypowiedzi np.

It’s a parrot. It can fly. Ii is red, blue, pink, purple, yellow and orange.

To jest papuga. Potrafi latać. Jest czerwona……………

Inne przykłady:

It’s an elephant. It’s grey. It’s strong. It’s from Africa.

To jest słoń. Jest szary. Jest silny. Pochodzi z Afryki.

It’ s a chick. It’s a farm animal. It’s a symbol of Easter.

To jest kurczątko. Jest to zwierzę hodowlane. Jest symbolem Świąt Wielkanocnych.

It’s a monkey. It’s brown. It can climb a tree. It likes bananas.

To jest małpa. Jest brązowa. Potrafi wspinać się na drzewo. Lubi banany.

Objaśnienie gramatyczne:

Przed nazwami zwierząt (i innych rzeczowników) dajemy ,,a”, chyba że wyraz zaczyna się od samogłoski – wtedy ,,an”.

,,It is a …” znaczy ,,To jest…”. W skrócie ,,It is” ma formę ,,It’s”.

Czasownik ,,like” znaczy ,,lubić” np. ,,I like ….” znaczy ,,Ja lubię…..”. Kiedy mówimy o kimś, że coś lubi używamy ,,likes”, czyli dodajemy ,,s”.

Przykłady: ,,I like apples” – ,,Lubię jabłka”

,,A parrot likes apples” – ,,Papuga lubi jabłka”

Zachęcam, żebyście zrobili w domu podobną grę i zagrali z rodzeństwem lub rodzicami. Mam nadzieją, że wkrótce zagramy w przygotowane przez was gry na zajęciach. Tymczasem możecie przysyłać zdjęcia zrobionych gier na adres mdk.tysiaclecie@poczta.fm. Zdjęcia umieścimy na stronie MDK. Jeżeli nie macie naklejek, ani obrazków – rysujecie zwierzątka sami – to jeszcze lepsza zabawa!

Have fun!

Pani Iza