Certyfikat ECDL

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie
przygotowującym do egzaminu ECDL.

Na pierwsze zajęcia zapraszamy
w poniedziałek, 20 listopada, na godzinę 17:00.

ECDL, czyli Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, to certyfikat, który potwierdza umiejętności obsługi komputera w jego najbardziej popularnych obszarach – systemu Windows, internetu oraz pakietu Office. W trakcie zajęć Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi. Systematycznie wykonywane ćwiczenia będą zakończone próbnym testem, który pozwoli samodzielnie określić poziom opanowania danego materiału. Osoby zainteresowane będą mogły przystąpić do właściwego egzaminu ECDL, uzyskując międzynarodowe potwierdzenie posiadanych umiejętności. W trakcie zajęć Uczestnicy będą pracować na systemie Windows 10 oraz pakiecie MS Office 2016. Dla chętnych możliwe będzie realizowanie alternatywnego programu nauczania – realizacja tych samych treści przy wykorzystaniu pakietu OpenOffice (nie objętego docelowym certyfikatem).