Co pełza i hasa po polach i lasach

Zapraszamy do udziału w konkursie przyrodniczo-plastycznym „Co pełza i hasa po polach i lasach”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. 

Celem konkursu jest:

  1. propagowanie wiedzy na temat dzikich zwierząt mieszkających na łąkach i w lasach;
  2. rozbudzanie w uczestnikach wyobraźni i postaw proekologicznych,
  3. prezentacja twórczości dzieci i młodzieży, ich uzdolnień i zainteresowań,
  4. rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i różnych form wyrażania siebie.

Więcej informacji w załączniku: Co pełza i hasa po polach i lasach (kliknij, aby pobrać)