Ćwiczenia dla Zespołu Kameralnego MDK

Proszę uczestników zajęć Zespołu Kameralnego o wykonywanie przesłanych wiadomością SMS ćwiczeń z zakresu emisji głosu. Pozwoli to na rozwijanie sprawności wokalnej i podnoszenie jakości naszych prezentacji. Proponuję przeprowadzenie z każdym wychowankiem konsultacji telefonicznej ułatwiającej prawidłową realizację ćwiczeń oraz służącej korygowaniu ewentualnych błędów.

Zachęcam do rzetelnej pracy w domu!