Dodatkowy nabór na zajęcia

Dodatkowy nabór na zajęcia taneczno-wokalne dla najmłodszych grup Zespołu Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” odbędzie się we wtorek, 29 października 2019 roku.

  • pięciolatki zapraszamy na godzinę 16:00;
  • sześciolatki na godzinę 17:00;
  • siedmio- i ośmiolatki na godzinę 18:00.

Zapraszamy również do udziału w innych zajęciach – harmonogram zajęć jest dostępny na stronie http://www.mdktysiaclecie.pl/harmonogram-zajec/.