HARMONOGRAM SPOTKAŃ – WRZESIEŃ 2019

Z A P R A S Z A M Y

dzieci i młodzież na zajęcia

w Młodzieżowym Domu Kultury w ZSiP nr 2, ul. Tysiąclecia 5

PIERWSZE SPOTKANIA I ZAPISY W OBECNOŚCI RODZICÓW

MDK WRZESIEŃ 2019 – HARMONOGRAM – do pobrania