I can swim. Czasowniki dla poszczególnych grup wiekowych oraz czas Present Perfect dla kl VI

Hello! How are you?

Today, we’re going to learn about verbs, Below you will find some films, songs and interactive exercises.

Dzisiaj uczymy się czasowników
🏊💃🚶.
Poniżej znajdziecie filmiki, piosenki i ćwiczenia interaktywne dla poszczególnych grup wiekowych.

Dla wychowanków z klas VI, przygotowałam również coś na temat czasu Present Perfect (filmik wraz ze słowniczkiem trudniejszych wyrazów i zwrotów oraz objaśnienie gramatyki). 

Proponuję, żeby każdy nauczył się 10 wybranych czasowników i 2 zdań.

See you!

Pani Iza

,,I can jump”. A song. Piosenka dla kl 0-I, ale myślę, że starszym też się spodoba

https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g

 • I can dance. Potrafię tańczyć.
 • I can swing. Potrafię się kołysać.
 • I can sing. Potrafię śpiewać.
 • Can you jump? Potrafisz skakać?
 • Can you jump really high? Potrafisz skakać naprawdę wysoko?
 • I can jump. Potrafię skakać.
 • I can jump really high. Potrafię skakać naprawdę wysoko.
 • Can you jump high just like me? Potrafisz skakać wysoko tak jak ja?
 • I can jump higher 1, 2, 3. Potrafię skakać wyżej 1.2,3
 • Can you run? Potrafisz biegać?
 • Can you run really fast? Potrafisz biegać naprawdę szybko?
 • I can run. Potrafię biegać.
 • I can run really fast. Potrafię biegać naprawdę szybko.
 • Can you run fast just like me? Potrafisz biegać szybko tak jak ja?
 • I can run faster 1,2,3. Potrafię biegać szybciej.
 • Can you shout? Potrafisz krzyczeć?
 • Can you shout really loud? Potrafisz krzyczeć naprawdę głośno?
 • I can shout. Potrafię krzyczeć.
 • I can shout really loud. Potrafię krzyczeć naprawdę głośno.
 • Say hey, hey, hey. Powidz hej,hej, hej!
 • Now scream! Teraz krzycz!

Can you swim? Piosenka dla klas 0-III (dla kl IV jako powtórka)

https://www.youtube.com/watch?v=U6OrwGbjwhk

 • Swim – pływać
 • Can you swim? Potrafisz pływać?
 • Yes, I can. Tak, potrafię.
 • I can swim. Potrafię pływać.
 • Dance -tańczyć
 • Can you dance? Potrafisz tańczyć?
 • No, I can’t. Nie, nie potrafię.
 • I can’t dance. Nie potrafię tańczyć.

Can you swim? Can you skate? Piosenka dla kl 0-IV

https://www.youtube.com/watch?v=ZWu5P7OuMIE

Can you skate? Potrafisz jeździć na łyżwach?

Action verb – czasowniki dla klas I-IV (proponuję nauczyć się 2 wybranych zdań)

https://www.youtube.com/watch?v=d8SbAkn3uvs

 • You can clap like a seal. Potrafisz klaskać jak foka.
 • You can climb like a monkey. Potrafisz wspinać się jak małpa.
 • You can dance like a bear. Potrafisz tańczyć jak niedźwiedź.
 • You can fly like a butterfly. Potrafisz latać jak motyl.
 • You can hop like a rabbit. Potrafisz skakać jak królik.
 • You can jump like a kangaroo. Potrafisz skakać jak kangur.
 • You can run like a cheetah. Potrafisz biegać jak gepard.
 • You can stand like a flamingo. Potrafisz stać jak flaming.
 • You can stomp like an elephant. Potrafisz tupać jak słoń.
 • You can swim like a fish. Potrafisz pływać jak ryba.
 • You can waddle like a duck. Potrafisz dreptać jak kaczka.
 • You can walk like a cat. Potrafisz chodzić jak kot.

Song piosenka dla kl 0-I

https://www.youtube.com/watch?v=radrRGGe-J0

turn round – kręcić się

ćwiczenie interaktywne dla kl I i II

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Actions/Actions_bi144768qo

ćwiczenie interaktywna dla kl II i III

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Can_or_can’t/Animals_can_fk66129rk

ćwiczenia interaktywne dla kl IV

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/actions-1

codzienne czynności dla kl III, IV (proponuję nauczyć się 10 wybranych czasowników)

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM

action verbs – czasowniki dla kl V i starszych (proponuję nauczyć się wybranych 10 czasowników)

https://www.youtube.com/watch?v=jOx8sGmKyIE&t=88s

słowniczek trudniejszych wyrazów:

 • wave – machać
 • wait -czekać
 • hug – przytulić
 • talk – rozmawiać
 • laugh – śmiać się
 • scream – krzyczeć
 • fall – spadać
 • crawl – pełzać
 • slip – poślizgnąć się
 • cry – płakać
 • catch – łapać
 • kick – kopać
 • kneel – klęczeć
 • whistle – gwizdać
 • wipe – wytrzeć
 • throw – rzucać
 • hit – uderzyć
 • dribble – dryblować
 • bounce – odbijać/kozłować
 • pass – podać
 • catch -łapać
 • shoot -strzelić
 • smell – wąchać
 • iron – prasować
 • sweep – zamiatać
 • mop – myć mopem
 • vacuum – odkurzać
 • bathe – kąpać się
 • yawn – ziewać
 • lie down -leżeć
 • burn – przypalić
 • pour – nalewać
 • taste – kosztować
 • bleed – krwawić
 • bind up – zawiązać
 • drop – upuścić
 • pick up – podnieść
 • break – złamać/ stłuc
 • bow – ukłonić się
 • knock – pukać
 • leave – opuścić/wyjechać
 • drag -ciągnąć
 • arrive – przyjechać
 • bring – przynieść
 • give – dać
 • take – zabrać
 • hold – trzymać
 • carry – nieść
 • pull – ciągnąć
 • lift – podnieść
 • put – położyć
 • push – popchnąć
 • lean – opierać się
 • slide – zjeżdżać
 • skip – skakać na skakance
 • float – pływać/unosić się
 • sink – tonąć
 • sunbathe – opalać się
 • dive – nurkować
 • hide – schować się
 • share – dzielić się
 • win -wygrać
 • lose – przegrać
 • buy – kupić
 • pay – płacić
 • cough – kaszleć
 • sneeze – kichać

Present Perfect dla kl VI

https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I

słowniczek:

 • do the chores – wykonywać obowiązki domowe
 • grocery store – sklep spożywczy (w amerykańskim angielskim), w brytyjskim – grocer’s
 • fix the faucet – naprawić kran w amerykańskim angielski, w brytyjskim – tap
 • finally – w końcu
 • It seems to be working fine – wygląda na to że dobrze działa
 • mow the lawn – kosić trawę
 • fold the clothes – składać ubrania
 • vaccume the floor – odkurzyć podłogę
 • take out the trash – wynieść śmieci w amerykańskim angielskim , w brytyjskim śmieci to rubbish
 • give a hug – przytulić
 • as usual – jak zwykle
 • complain – narzekać
 • get some rest – odpocząć
 • I’m proud of you. Jestem z ciebie dumna
 • the bell is ringing – dzwonek dzwoni
 • I wonder who it is – zastanawiam się kto to
 • invite over – zaprosić do siebie
 • I’m so glad – jestam taka zadowolona/szczęśliwa
 • arrive – przyjechać
 • help yourselves – częstujcie się
 • We haven’t seen you in a while – nie widzieliśmy się przez jakiś czas
 • What have you been up to? Co porabialiście?
 • And guess what! Zgadnijcie co!
 • Participate – uczestniczyć
 • Congrats! Gratulacje!
 • Overcome the fear – pokonać strach
 • join a team – dołączyć do drużyny
 • dreams come true – marzenia się spełniają

Czasu Present Perfect używamy

kiedy mówimy:

1. o czynności właśnie zakończonej:
np. I’ve just finished this project.
Właśnie zakończyłam ten projekt.

2. Kiedy ważny jest skutek czynności dla teraźniejszości, natomiast nie jest ważne, kiedy ta czynność się odbyła:
He’s passed the exam.
Zdał egzamin.

3. Kiedy czynność zaczęła się w przeszłości i nadal trwa:
She has lived in Europe for 20 years.
Ona mieszka w Europie od 20 lat.

Zdania tworzymy w ten sposób, że

po podmiocie (np. I) występuje czasownik posiłkowy ,,have” lub ,,has”(dla he,she, it), a następnie III forma czasownika z tabelki. Jeżeli mamy czasownik regularny, wystarczy dodać końcówkę ,,ed”.

They have bought a car.
He has moved out.

W skrócie:
They’ve bought a car.
He’s moved out.

W pytaniach stosujemy inwersję:
Have they bought a car?
Has he moved out?

W przeczeniach dodajemy ,,not”.
They have not bought a car.
He has not moved out.

W skrócie:
They haven’t bought a car.
He hasn’t moved out.

Słówka występujące często z czasem Present Perfect:

 • since – od, np. since the fourth grade – od IV klasy
 • for – przez
 • just – właśnie
 • already – już
 • yet – jeszcze (w przeczeniach)
 • yet – już (w pytaniach)
 • always – zawsze np. I have always liked Americam films.