Konkurs „Bezpieczny w sieci” organizowany przez Śląski Urząd Wojewódzki

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w woj. śląskim,
Dot. Konkursu „Bezpieczny w sieci” organizowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki
informujemy, że Śląski Urząd Wojewódzki zaprasza uczniów szkół
podstawowych klas VII-VIII i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego
do udziału w konkursie plastycznym na najlepszy plakat pod hasłem „Bezpieczny
w sieci ”. Konkurs zwraca uwagę na tematykę bezpieczeństwa w sieci, umiejętnego
korzystania z zasobów internetu, wyszukiwania wartościowych treści ale także
na przejawy cyberprzemocy i przestępstw dokonywanych w sieci z udziałem
młodego człowieka.


Regulamin konkursu jest dostępny na stronach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach (zakładka Szkoły i organy
prowadzące/Konkursy, olimpiady, turnieje/Inne konkursy i turnieje – data publikacji
13 października 2020 r.). W związku z sytuacją epidemiologiczną Śląski Urząd
Wojewódzki wprowadził w nim poniższe zmiany:
§ 2 ust. 3 Regulaminu otrzymał następujące brzmienie:
Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone prace wykonane w dowolnej
technice plastycznej (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela,
tempera, pastele, olejne, collage) oraz technice komputerowej.
§ 3 Regulaminu otrzymał następujące brzmienie:
– do dnia 4 grudnia 2020 r. – termin zgłoszenia prac do Konkursu,
– do dnia 18 grudnia 2020 r. (włącznie) – rozstrzygnięcie Konkursu,
publikacja listy laureatów na stronie ŚUW.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konkursu „Bezpieczny w sieci”
znajdują się na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Aktualności,
data publikacji 16 listopada 2020 r.