„NAJŁADNIEJSZA KARTKA NA DZIEŃ MATKI”

Regulamin konkursu międzyszkolnego

KARTA ZGŁOSZENIOWA
ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

„NAJŁADNIEJSZA KARTKA NA DZIEŃ MATKI”
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Organizatorzy.