„NAJŁADNIEJSZA KARTKA NA DZIEŃ MATKI”

Nowy termin oddawania prac:

organizatorzy podjęli decyzję o wydłużeniu składania prac konkursowych do 24 maja 2019 roku. Wszystkich serdecznie zapraszamy!!!

Zmieniony regulamin konkursu międzyszkolnego – TUTAJ

KARTA ZGŁOSZENIOWA
ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

„NAJŁADNIEJSZA KARTKA NA DZIEŃ MATKI”
Organizatorzy.