Oj, ojze na ludowo

W tym tygodniu proszę pracować nad ćwiczeniami emisyjnymi dotyczącymi wyrównania rejestrów. Ważne abyście stale utrzymywali wysoką pozycję głosu oraz obniżali ułożenie krtani, wraz ze wznoszeniem się linii melodycznej danego ćwiczenia.

Kontynuujemy pracę nad utworem „Oj, ojze” Kazimierza Sikorskiego. Proszę podstawić tekst do opanowanej linii melodycznej ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego właściwe – ludowe brzmienie np. spodziwoj, bywoj. Każdy wychowanek uczy się swojej linii melodycznej z tekstem!

Zachęcam do systematyczności!