OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

05

  • WIKTORIA WOJCIECHOWSKA-MAZUR – wyróżnienie w konkursie na plakat antysmogowy zorganizowany przez Stowarzyszenie BoMiasto – Katowicki Alarm Smogowy
  • MAGDALENA DARUL – nagroda w kategorii wiekowej 6-9 lat w XVI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Inne spojrzenie – tajemnice błękitnej planety”