Podziękowanie dla Samorządu

Samorząd Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach otrzymał podziękowanie za przygotowanie i przekazanie pierników dla uczestników zajęć organizowanych w ramach Centrum Pracy Socjalnej
i Klubu Integracji Społecznej w Chorzowie. Wszystkim zaangażowanym osobom bardzo dziękujemy.