Polonez na Dzień Niepodległości

Z okazji Dnia Niepodległości Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” przypomina polski taniec narodowy Polonez