Przypomnienie kroku polki pojedynczej- grupa 7-8 letnia.

 

POLKA

1. PRZYPOMNIENIE KROKU POLKI
⦁ Stoimy w kole zwróceni przodem do środka koła, przesuwamy się w prawo po kole wykonując krok prawą nogą, dostawiając lewą – powtarzamy sekwencję kroków jeszcze raz . Następnie zmieniamy kierunek zaczynając lewą nogą te same kroki.

⦁ Ustawienie takie samo – przesuwamy się w prawo po kole na podskoku, dosuwając nogę lewą do prawej ( o 8 taktach zeskok na obie nogi),to samo powtarzamy w lewo.
⦁ Ustawieni jesteśmy na kole zwróceni twarzami w pierwszym kierunku tańca czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.Przesuwamy się po kole dosuwamy nogi na przemian: prawa noga do przodu- dosunięcie lewej, przełożenie nogi lewej do przodu – dosunięcie prawej na lekkim podskoku.
Nie zapomnijcie powtórzyć naszych układów: „Kura nogę…” i „Poleczki”:)
Powodzenia!!!