• Sala kominkowa

Rekrutacja na zajęcia

Rozpoczynamy III etap rekrutacji, który będzie trwał od 01.06 do 23.06!

Aby zostać naszym wychowankiem i móc uczestniczyć w zajęciach należy:

 1. pobrać wniosek
  Wniosek o przyjęcie dziecka
  Wniosek o przyjęcie kandydata pełnoletniego
 2. wypełnić go i
  1. przesłać pocztą na adres:
   Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2,
   ul. Tysiąclecia 5, 40-874 Katowice
  2. lub wrzucić go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku MDK.