• Sala kominkowa

Rekrutacja na zajęcia

Rozpoczynamy III etap rekrutacji, który będzie trwał od 25.05 do 12.06!

Aby zostać naszym wychowankiem i móc uczestniczyć w zajęciach należy:

 1. pobrać wniosek
  Wniosek o przyjęcie dla osoby pełnoletniej
  Wniosek o przyjęcie dla dziecka
 2. wypełnić go i
  1. przesłać pocztą na adres:
   Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2,
   ul. Tysiąclecia 5, 40-874 Katowice
  2. lub wrzucić go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku MDK.