• Sala kominkowa

Rekrutacja na zajęcia

Aby zostać naszym wychowankiem i móc uczestniczyć w zajęciach należy:

  1. pobrać wniosek i pozostałe dokumenty
    Wniosek o przyjęcie dziecka
    Wniosek o przyjęcie kandydata pełnoletniego

          Oświadczenie Covid19   

          Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego     

          Oświadczenie do Procedur Bezpieczeństwa

          Oświadczenie dot. wizerunku

          Karta Informacyjna – dziecko

          Karta Informacyjna – pełnoletni

         2. wypełnić je czytelnie i  

            – złożyć w sekretariacie lub

             – przesłać pocztą na adres:
               Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2,
               ul. Tysiąclecia 5, 40-874 Katowice