TAŃCE GÓRALI ŻYWIECKICH – „Tysiąclatki”

Weselum się, dziś gronicki

bo tańcujom bo tańcujom górolicki /x2

 

A góralki powyskujum

bo se dzisiaj jesce lepi potańcujom

SIUSTANY

Hej, Hej Siustu Siustu

Siustu siustu po podłodze , nie zawadzaj noga nodze

Noga nodze zawadziła Marysia sie przewróciła – Siustu siustu

 

Nase nózki som ze stali chyba nom je diabli dali

Jak sie ino roztańcujom same idom ze nie cujom – Siustu siustu

 

Nase nózki jako igły w tańcu my się ino migły

Nase nózki jako świce tańcujom se przy muzyce – Siustu Siustu

 

OBYRTKI

Zagrojcie nom muzykanty ale z dobrej ochoty

Niech górale potańcujom kiej ni majom roboty

 

Kurzyło sie kurzylo się kurzyło sie z kumina

Nasa matka placki piekła spoliła sie pierzyna

 

Jo urosła jako sosna nie z bogatej rodziny

Moja matka pasła gynsi ociec woziuł trociny

 

Obyrto sie obyrto sie mój kunicek  na roli

A niech ze się wyobyrto kiej go głowa nie boli

 

TAM POD SKAŁĄ

Tam pod skałą pod skałą, drobne rybki pluskają

Tam mnie ocka poniesły ka mnie ludzie nie znają /x2

 

Te gąsecki siodłate wyskubały sałate

Wyskubały i uwróć ty mnie Jasku nie uwódź

 

KOŃ

Ej kunie moje kunie co robicie w dómie

Ej cymu nie przyjdziecie do gronicka ku mnie

 

Ej uciun jo se uciun kunicka we złości

Ej już ci mój kunicek nózki nie wyprości

 

Ej Janicku zlodzieju ukrodeś kunicka

Ej będzie postawiuno na cie siubienicka

 

Ej wiśta kuniu wiśta nie przeskakuj dyśla

A bo tam kalno woda wpadnimy tam oba

 

HAJDUK

Hej chłopcy od buka, zatajcmy hajduka

Niech nom muzyka zagro uod ucha do ucha/x2

 

Ej dyna dyna , rado dziewcyna

Bo się hajduk bo się hajduk już rozpocyna/x2

 

Hajdukujemy jaz pod powałe

Po kiela som po kiela som kiyrpecki całe/x2

 

Kiej   je zedrymy kiej je zedrymy

To se bosu jesce lepi potańcujemy /x2

 

A kto nie śpiwo i nie tańcuje

Tyn na świecie tyn na świecie nic nie uzyje  /x2

=============================================================

… a potem proszę sobie zobaczyć wzorcowe wykonanie Hajduka przez

Zespół Ziemi Żywieckiej z 2003 roku…

https://www.youtube.com/watch?v=uvpDtW9DVmw

Jerzy Pucka
Pozdrawiam