Tańcuje, dziwcyno!

Kontynuujemy śpiewanie ćwiczeń rozluźniających, oddechowych, artykulacyjnych z poprzednich tygodni oraz wprowadzamy przykład na dykcję. Proszę poćwiczyć i doprowadzić do szybkiego tempa wypowiedzi następujący tekst:

Czy trzy cytrzystki grają na cytrze,
czy druga gwiżdże a trzecia łzy trze?

Zachęcam do pobrania partytury nowego utworu, pieśni Tadeusza Paciorkiewicza „Tańcujze dziwcyno”. Proszę o opanowanie partii swojego głosu. Na razie rozczytajcie nuty na sylabie „no” . Po dokładnym odtworzeniu wszystkich dźwięków, spróbujcie śpiewać w wolnym tempie, ale płynnie, całymi frazami kierując się całością myśli muzycznej poszczególnych fragmentów.

Na pewno dacie radę!

Pobierz nuty – Tancujze, dziwcyno!