Uwaga – zapisy na zajęcia w MDK, ul. Tysiąclecia 5


Rozpoczynamy III etap rekrutacji, który będzie trwał od 25.05 do 12.06!
Wnioski o przyjęcie dziecka na zajęcia są dostępne w zakładce REKRUTACJA. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do skrzynki pocztowej przy wejściu do MDK lub przesłać pocztą na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w ZSiP nr 2, ul. Tysiąclecia 5, 40-874 Katowice