Zabawa w Polonez

Zabawa wykonywana jest do dowolnej melodii poloneza, np. : https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY

W zabawie może brać udział dowolna ilość chłopców, wodzirejem jest dziewczyna przebrana z chłopka.

Wodzirej wychodzi przed kapelę i zmawia dowolny utwór poloneza, następnie podchodzi kolejno do wielu chłopców i kłaniając się im zaprasza do tańca. Każdy wybrany uczestnik zabawy chodzi za wodzirejem w rzędzie jeden za drugim.

Po wybraniu grupy chłopców do poloneza zapowiada uczestnikom zabawy, że maja robić to, czego zażąda, np. stanąć na krześle, pocałować kogoś, tupać nogami, przejść pod stołem, itp. Następnie wodzirej zdejmuje poszczególne części ubrania: kapelusz, buty, skarpetki, surdut, kamizelkę, krawat, wymagając tego samego od uczestników zabawy. W momencie kiedy zdejmuje spodnie zostaje w damskim ubiorze, natomiast chłopcy powstrzymują się przed wykonaniem tej czynności.

Następnie chłopcy proszą dziewczyny do tańca i wykonują wspólnie taniec Polonez.