Zarządzenie nr 41/12/2020

Proszę nauczycieli realizujących zajęcia w ramach akcji Zima w mieście o zapoznanie się z zarządzeniem:

Zarządzenie nr 41/12/2020