Zespół kameralny MDK

Przygotowanie do śpiewu – proszę wykonać następujące ćwiczenia:

-potakiwanie i zaprzeczanie głową,

-skłony głową w lewo i w prawo

-wspięcie wysoko na palce i łapanie czegoś bardzo wysoko oburącz

-krótkie, precyzyjne wypowiadanie głoski „s” w dowolnym rytmie (aktywne mięśnie brzucha)

-ziewnięcie przy zamkniętych ustach (2-4razy, unoszenie podniebienia miękkiego)

-wyrażanie twarzą zachwytu (4-5 razy – szeroko otwarte i „uśmiechnięte” oczy, „rozszerzenie” nosa)

-śpiew na mormorando trójdźwięku molowego w górę i w dół- powtarzać od kolejnych dźwięków półtonami w górę i w dół (uniesione podniebienie miękkie, wysoka pozycja dźwięku)

-śpiew gamy na sylabie                „la” w wolnym tempie, od dogodnego dźwięku, w górę i w dół

Utrwalanie  utworu – Od buczku do buczku, w aranżacji Jacka Glenca

-pominięcie wstępu oraz cody

-wykonanie melodii swojego głosu z tekstem pierwszej zwrotki

-rozpocząć od miękkiego ataku na sylabę „od’

-wyrówna brzmienie samogłosek „u” oraz „o”

-prawidłowe, luźne, otwarte wykonanie samogłoski „i” w wyrazie „listeczku” oraz we wszystkich kolejnych słowach zawierających tę samogłoskę

-precyzyjne, równe, szybkie wykonanie „cz” w wyrazie „buczku” – nie śpiewamy zgodnie z podziałem na sylaby w języku polskim lecz głoskę doklejamy do następnej sylaby, tak aby powstało „bu – czku”

-taki sam zabieg stosujemy w wyrazach: „syneczku” – sy-ne-czku, „wianeczku” – wia-ne-czku

-próba śpiewu legato, ze ścisłym łączeniem poszczególnych dźwięków

-śpiew melodii z tekstem pierwszej zwrotki – kilkakrotne powtórzenie, aż do uzyskania swobody wykonania i pięknej barwy głosu

Zajęcia odbywają się przez komunikator  WhatsApp w środy, od godz. 17.30. Łączymy się z danym głosem i wykonujemy ćwiczenia oraz rozwiązujemy problemy emisyjne, wokalne, techniczne kolejno sopranów, altów, tenorów i basów. Czekam na Was! 😊

Iwona Bańska