• Sala kominkowa

Kolonia 2016

W kwietniu 2016 roku Zespół Pieśni i Tańca ,,Tysiąclatki” wyjechał na Festiwal „Kolonia tańczy”.

Wspomnienia z pobytu Z.P. i T. ,,Tysiąclatki” na Festiwalu „Kolonia tańczy”:

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Partnerstwa Miast Katowic i Kolonii, na zaproszenie władz miasta, Zespół Pieśni i Tańca ,,Tysiąclatki”  promował w dniu 30 kwietnia 2016 r.  Katowice i Osiedle Tysiąclecia na Festiwalu ,,Kolonia tańczy”. 38 tancerzy i śpiewaków, członków Zespołu ,,Tysiąclatki”, przedstawiało najpiękniejsze tańce śląskie z elementami popisów góralskich Beskidu Żywieckiego rozpoczynając i kończąc swoim występem to piękne wydarzenie. Z dumą nieśliśmy flagę polską i katowicką w paradach ulicznych śpiewając widzom śląskie przyśpiewki. Dużym przeżyciem i wyróżnieniem był dla nas występ i spotkanie z Nadburmistrzem Kolonii i przedstawicielami tego miasta oraz Konsulem Generalnym RP w Kolonii, które odbyło się w zabytkowej sali Urzędu Miasta. Towarzystwo polonijne zaprosiło nas na wycieczkę statkiem po Renie, w czasie której poznawaliśmy historię miasta  i podziwialiśmy jego uroki. Uczestniczyliśmy też w uroczystej mszy świętej w pięknej gotyckiej kolońskiej Katedrze św. Piotra i Najświętszej Marii Panny, gdzie wysłuchaliśmy również koncertu chóru dziecięcego. Gospodarze zapewnili nam pobyt w hotelu w kolońskim Śródmieściu. Wróciliśmy pełni wrażeń, zadowoleni z promowania naszego kraju, miasta Katowice i Osiedla Tysiąclecia oraz bogatsi o nowe przeżycia z pobytu w partnerskim mieście Katowic i wypełnienia „misji artystycznej”. Młodsi członkowie zespołu także pragną reprezentować Miasto Katowice, Osiedle Tysiąclecia i SM ,,Piast”, dlatego 50-osobowa reprezentacja Zespołu ,,Tysiąclatki” przyjęła zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal w Maco na Węgrzech, gdzie wybieramy się w sierpniu bieżącego roku. Liczymy na wyróżnienie wśród innych zespołów, bo „drużyna” dzieci i młodzieży naszego Osiedla jest bardzo ambitna.

            Pragniemy też przesłać podziękowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” za dotychczasowe wsparcie finansowe wszystkich naszych artystycznych przedsięwzięć w kraju i za granicą.

Dziękujemy.

Kierownictwo i członkowie
Z. P. i T. „Tysiąclatki”.