• Sala kominkowa

Harmonogram zajęć

Zapraszamy dzieci i młodzież do Młodzieżowego Domu Kultury przy Zespole Szkół i Placówek nr 2
w Katowicach na zajęcia, które w roku szkolnym 2023/24 odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem.

PONIEDZIAŁEK

Rodzaj zajęć Godziny zajęć
Grupa edukacji języka angielskiego dzieci i młodzieży. 15.15 – 16.00  – 5-6-latki
16.05 – 16.55  – kl. I i II
16.55 – 17.40  – kl. III i IV17.45 – 18.30  – kl. V i VI
    

Grupa plastyczna dla dzieci i młodzieży.

    

16.00 – 17.30
17.35 – 19.05

Zespół instrumentalny – gra na gitarze. 17.15 – 18.45
Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”. 15.50 – 17.20 gr. młodsza        

17.25 – 18.55 gr. średnia
19.00 – 20.30 gr. starsza

Zajęcia wokalne – ZPiT. 15.30 – 16.15 gr. młodsza      

16.20 – 17.50 gr. średnia 

17.55 – 20.30 gr. starsza

   

WTOREK

Rodzaj zajęć Godziny zajęć
Zajęcia plastyczno-artystyczne (SP). 13.30 – 15.00
Koło Młodych Szachistów – grupa zaawansowana. 14.45 – 17.00
Grupa zajęcia wokalno-rytmiczne. 16.15 – 17.00 – 5 – latki
17.05 – 17.45 – 6 – latki
Grupa zajęcia ruchowo-taneczne dla najmłodszych. 16.00 – 16.45 – 5 – latki        

16.50 – 17.35 – 6 – latki

Grupa tańca – balet – techniki tańca klasycznego – gr. 7- 8 lat 17.30 – 19.15
Koło rękodzieła, origami i dekoracji wnętrz – gr. młodsza. 16.00 – 18.30
Grupa Młodych Informatyków.
Koło komputerowe.
16.00 – 18.15
18.30 – 20.00
Koło teatralne. 15.30 – 17.45

ŚRODA

Rodzaj zajęć Godziny zajęć
Koło teatralne (SP).   8.00 –  9.00
Zespół technik tańca nowoczesnego (SP). 13.30 – 15.00
Koło Młodych Informatyków. 15.15 – 16.45
Koło Młodych Szachistów. 14.45 – 16.15       

16.20 – 17.50

Programowanie i robotyka. 17.00 – 18.30       

18.35 – 20.05

Grupa plastyczna dzieci i młodzieży. 17.15 – 18.35
Zajęcia wokalne 15.10 – 16.55 – gr. młodsza
17.00 – 18.15 – gr. starsza
Klub Odkrywców Przyrody. 16.00 – 18.35
Zespół technik tańca nowoczesnego. 16.00 – 18.15
Zespół kameralny MDK. 17.30 – 19.00       

19.05 – 20.35

CZWARTEK

Rodzaj zajęć Godziny zajęć
Koło tańca disco dance (SP).  8.00 –  8.45
Grupa instrumentalna – kapela ludowa.(co drugi tydzień). 170 – 14.00
Zespół instrumentalny gry na gitarach. 17.45 – 20.00
Grupa Młodych Informatyków.
Koło komputerowe.
16.15 – 17.45
17.45 – 20.00
Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” 16.00 – 17.45 – gr. młodsza
17.45 – 19.00 – gr. średnia
18.00 – 20.20 – gr. starsza
   

PIĄTEK

Rodzaj zajęć Godziny zajęć
Koło tańca disco dance (SP).  8.00 –   8.45
Dziecięcy Klub Eksperymentów. 15.00 – 17.30
Zespół technik tańca nowoczesnego. 15.45 – 17.00
Zespół instrumentalny gry na gitarach – grupa starsza. 16.00 – 17.3017.35 – 19.09
   
Zajęcia wokalno – taneczne. 17.00 – 17.40 – 6 – latki17.45 – 18.30 – 5 – latki
Zajęcia ruchowo – taneczne dla najmłodszych. 17.00 – 17.40 – 5 – latki17.45 – 18.30 – 6 – latki
Grupa tańca – balet.Techniki tańca klasycznego.  

16.00 – 17.30 – 7- 8-latki    

17.30 – 19.30 – 9 – 11- latki