IV dzień półkolonii

Dzisiejszy dzień rozpoczął się od spotkania z Policją. Policjanci z naszej dzielnicy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Następnie odpowiadali na pytania wychowanków związane z bezpiecznym spędzaniem czasu wolnego na naszym osiedlu.

Były też zabawy muzyczno-ruchowe na sali baletowej. I na koniec dnia kolejne spotkanie z językiem hiszpańskim.