• Sala kominkowa

Rekrutacja na zajęcia

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 wymagane są wyłącznie wniosek o przyjęcie.

Aby zostać naszym wychowankiem i móc uczestniczyć w zajęciach należy:

  1. pobrać wniosek i pozostałe dokumenty
    Wniosek o przyjęcie – DZIECKO
    Wniosek o przyjęcie – OSOBA PEŁNOLETNIA

          Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego   

Zgoda na udostępnienie wizerunku – DZIECKO

Zgoda na udostępnienie wizerunku – OSOBA PEŁNOLETNIA

         Karta informacyjna – DZIECKO

        Karta informacyjna – OSOBA PEŁNOLETNIA

         2. wypełnić je czytelnie i  

            – złożyć w sekretariacie lub

             – przesłać pocztą na adres:
               Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2,
               ul. Tysiąclecia 5, 40-874 Katowice

 

W razie pandemii – dodatkowe dokumenty
Oświadczenie Covid19   
Oświadczenie do Procedur Bezpieczeństwa