Węgry 2016

Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” na Międzynarodowym Festiwalu w Mako na Węgrzech: 09.08.2016 – 22.08.2016 roku.